Contact Us

Hong Kong

Room 707 Yu Yuet Lai Building
43-55 Wyndham Street - Central
Hong Kong, China

T: +852 2840 0084
F: +852 2840 0048
E: info@synergymodels.com

Google Maps

Guangzhou

Room 818, 8/F, Exhibit A, Exhibit Center Office
11 Yiying Street, Xingangzhong Road
Haizhu District, Guangzhou

T: 8620 34330207
E: info@synergymodels.com